CUMARSÁID

Is rud rí-thábhachtach é go bhfuil cumarsáid idir scoil agus baile ar leibhéal ard, ionas go bhfuilimid in ann na deiseanna foghlama is fearr a thabhairt do páistí na scoile. Chun é sin a chinntiú tá na meáin cumarsáide seo a leanas curtha ar fáil:

 • Dialann Obair Bhaile
 • Text-a-Parent
 • Ríomhphost
 • Nótaí
 • Nuachtlitir
 • Suíomh Gréasáin na Scoile
 • Leathanach Facebook na Scoile
 • Cuntas Instagram na Scoile 
 • Tuairisc Scoile Bliantúil
 • Cruinnithe Tuismitheoirí/Múinteoirí Bliantúla
 • Coiste Chéad Choimaoineach
 • Coiste Gradúcháin
 • Cláracha Fógraí
 • Coiste na dTuistí

Más maith leat ríomhphostanna a fháil ón scoil cuir ríomhphost chuig  riona@gaelscoilsairseal.com

Tá dualgas ar thuismitheoirí/chaomhnóirí aon athruithe ar shonraí teagmhála a chur ar aghaidh chuig an scoil. 

Back to Top