ROLLÚ

Glacfar le hiarratais do Naíonáin Bheaga 2024/2025 ón gCéadaoin 4ú Deireadh Fómhair 2023. Gliogáil ar an Annual Admissions Notice chun tuilleadh eolais a fháil.

ANNUAL ADMISSIONS NOTICE 2023

Déan teagmháil le hoifig na scoile ag 061-322502 chun foirm iarratais Naíonáin Bheaga 2024/2025 a fháil, nó cliceáil ar an nasc thíos.

Foirm Iarratais 2024

Seo iad na critéir a úsáidimid chun áiteanna roghnú:

  • Siblíní daltaí reatha, tús áite don té is sine.
  • Siblíní iardhaltaí, tús áite don té is sine.
  • Páistí bhaill foirne, tús áite don té is sine.
  • Páistí atá á dtógadh le Gaeilge nó le dátheangachas (Gaeilge agus teanga eile) ar bhonn comhionann, tús áite don té is sine.
  • Páistí iarscoláirí atá ag foghlaim trí mheán na Gaeilge (teorainn 25% de na háiteanna ar fáil), tús áite don té is sine.
  • Páistí atá tar éis leibhéal líofachta cinntithe na Gaeilge a shroichint agus go mbeadh an líofacht sin i mbaol muna bhfaigheann siad áit i scoil lánghaelach, tús áite don té is sine.
  • Gach páiste eile, tús áite don té is sine.

An bhfuil suim agat do pháiste a rollú linn?

GET IN CONTACT

Back to Top