ÉIDE SCOILE

Caitheann gach páiste i nGaelscoil Sáirséal an éide scoile le bród. Nuair a chaitheann siad an éide scoile taobh amuigh den scoil, meabhraíonn sé gur ambasadóirí scoile iad. Tá culaith spóirt na scoile ar fáil ó Fennessy’s, Sráid Liam, Luimneach.

CAILÍNÍ

 • Sciorta / pilirín / bríste dúghorm
 • Cairdeagan  / geansaí dúghorm
 • Léine bán
 • Carbhat scoile
 • Stocaí nó riteoga dúghorma nó bána
 • Bróga dorcha

BUACHAILLÍ

 • Bríste dúghorm
 • Geansaí dúghorm
 • Léine Bán
 • Carbhat na Scoile
 • Bróga Dorcha 
Back to Top