Bhí lá iontach ag páistí ó Rang a 5 agus Rang a 6 ag imirt Badmanan in Ollscoil Luimnigh ar an gCéadaoin. Pupils from Rang a 5 agus Rang a 6 had a great day playing Badminton at the University of Limerick on Wednesday.

Lá Lus an Chromchinn

A chairde, Beimid ag tacú Cumann Ailse na hÉireann arís i mbliana. Beidh Maidin Caifé againn le haghaidh Lá Lus an Chromchinn ar an Aoine. Iniata leis seo gheobhaidh sibh nóta ó Múinteoir Niamh. The school will be supporting the Irish Cancer Society again this year. We will hold a Coffee Morning on Friday, Daffodil Day.

Read More

A thuismitheoirí/chaomhnóirí, Meabhrán daoibh go mbeidh Ger Brick linn ar scoil an lá ar fad amárach. Déanfaidh Ger 3 sheisiúin leis na páistí ó Rang 3 go dtí Rang 6 agus seisiún amháin le tuismitheoirí/chaomhnóirí um thráthnóna ó 7-9in. Mar eolas daoibh, an fáth go bhfuilimid tar éis Ger Brick a fháil ná go dtarlaíonn

Read More

Féile Luimnigh

Ghlach cúpla pháiste ó Rang 6 agus Rang 5 páirt i bhFéile Luimnigh, Agallaimh Beirte, an tseachtain seo í nGaelscoil Chaladh an Treoigh. Bhí an comórtas mar chuid de Seachtain na Gaeilge. Ba cheart dóibh a bheith an-bhrodúil astu féin, rinne siad go léir an-jab agus bhí na moltóirí gairmiúla togtha leo go léir. Comhghairdeas

Read More

Foireann Haca na Scoile

Comhghairdeas leis na trí foirne haca, ó rang a trí go rang a sé, a bhí ag imirt sa chomórtas haca inné in Catholic Institute. Fiú sa bháisteach, bhí siad ar fheabhas! A huge well done to our three hockey teams who played in a hockey blitz yesterday in Catholic Institute. Even in the rain,

Read More