Cycle Right

Beidh R4 ag déanamh an cúrsa traenála Cycle Right, cursa rothaíochta sé seachtaine ag tosnú ar an 1/5/24. Beidh rothair agus clogaid  ar fáil ach is feidir leis na páistí  a rothair  agus a gclogaid féin a thabhairt  isteach  freisin. An costas atá ar an gcúrsa ná 5 euro Déan cinnte go bhfuil an foirm

Read More

Nuacht Rang 2

Bhí Rang 2 ar bís inniu as a bheith ag caitheamh na pitseámaí ar scoil. Bhíomar ag bailiú airgead le haghaidh Pieta House agus ag díriú isteach ar ár meabhairshláinte. Rang 2 were very excited today to be wearing their pyjamas to school. We were collecting money for Pieta House and focusing on our mental

Read More