An Coiste Glas

Bhí an Coiste Glas ag obair go dian ar an Aoine. Chuir siad plandaí agus bláthanna sna potaí. Bhain siad an sult as. Coimead súil amach do na bláthanna álainn os comhair na scoile. Members of the Coiste Glas were working extremely hard on Friday. They enjoyed planting flowers and plants in the pots and

Read More

Bunaithe ar threoir an NECG beimid dúnta go dtí 10rn maidin amárach de bharr an rabhadh aimsire oráiste. Ná seol aon pháiste ar scoil 10rn le bhur dtoil. Coimeád súil ar na meáin don treoir is déanaí & déan do chinneadh bunaithe ar coinníollacha áitiúla We will remain closed until 10am tomorrow morning as per

Read More

Rollú Enrolment

Meabhrú daoibh gurb é an Chéadaoin beag seo (25/10/23) an dáta deiridh le haghaidh iarratais don scoilbhliain 24/25. Foirmeacha ar fáil ar an suíomh nó ó Áine san oifig. A gentle reminder that this Wednesday (25/10/23) is the closing date for Junior Infants 24/25 applications. Forms can be downloaded from our website or hard copies

Read More

Comhghairdeas leis na daltaí ar fad a ghlac páirt sa chomórtas snámha do scoileanna i UL ar an Domhnach. Bhí Múinteoirí Liz & Adam an-bhródúil as na páistí agus bhí go leor Gaeilge le cloisteáil uathu! Comhghairdeas ar leith le Max Ó Dálaigh a tháinig sa dara háit i ndá rás. Rachaidh sé ar aghaidh

Read More

Ná déan dearmad go bhfuil bailiúcháin scoile le haghaidh Cash for Clobber ar an Aoine seo an  10/11/23.  Is feidir libh na málaí a thabhairt isteach ón gCéadaoin an 8ú-10ú Samhain. Féach ar an PDF thíos.   A gentle reminder that he school is organising a Cash for Clobber collection this Friday the 10/11/23.  Bags can

Read More