AG MÚINEADH SNA STÁISIÚIN

This post is also available in: Gaeilge (Irish)

Táimid an-ghnóthach sna ranganna ar fad faoi láthair ag múineadh tríd modh na staisiúin. Tá na páistí ag baint taitnimh as tascanna a dhéanamh i ngrúpaí beaga ag obair le múinteoir nó ag obair go neamhspleach. Bíonn tascanna éagsúla ar siúil agus iad ag bogadh ó stáisiúin go stáisiúin. Ag brath ar an rang tá Béarla, Gaeilge nó Mata ar siúl acu.

We are very busy in all classes at the moment as we complete a six week block of station teaching. The children are enjoying this new learning environment in which they work in small groups either with a teacher or independently and complete different tasks as they move from one station to the next. Depending on the class, English, Irish or Maths is being taught using this station teaching model.

Share this on...