Aonach Leabhar

This post is also available in: Gaeilge (Irish)

Mar chuid den ár tiomantas litearthachta, táimid an-sásta go bhfuil Aonach Leabhar ar siúl againn ar scoil go dtí an Mháirt seo chugainn. Beidh deis ag gach páiste féachaint ar na leabhair amárach. Ar an Aoine, tar éis é a phlé le tuistí/caomhnóirí, beidh cead acu airgead tirim a thógaint isteach agus leabhair a cheannach. Má tá suim ag tuistí leabhair a cheannach, tá fáilte romhaibh bualadh isteach idir 1:15-2:00 in ar an Luan nó an Máirt. Tá praghasanna réastúnta ar na leabhair agus faigheann an scoil leabhair don leabharlann nua ag an deireadh.

As part of our commitment to consistent improvement in literacy, we are delighted to have our Book Fair return this week. All pupils will be afforded the opportunity to browse through the available books tomorrow. On Friday, once discussed with parents/guardians, they are permitted to bring in some money to purchase books. Any parents who would like to purchase books, are welcome to call in between 1:15pm-2:00pm Monday or Tuesday. All books are reasaonbly priced and, based on sales, the school receive a contribution of books for our new library. 

Share this on...