LÁ AN SNEACHTA!

This post is also available in: Gaeilge (Irish)

Thit an sneachta go tobann is go trom ar an Luan.  Bhí na páistí go léir ar bís ag féachaint ar na calóga boga, bána ag titim anuas.  Bhí sé deacair le creidiúint gur an t-Earrach atá ann!  Chuaigh na ranganna ar fad amach chun súgradh ann.  Bhaineamar go léir taitneamh as an mbrat bán a fheiscint.

We had a brief, unexpected snowfall on Monday.  Everyone was very excited watching the large, fluffy flakes falling.  It was hard to believe that it’s spring!  All the classes went out to play in it.  We all really enjoyed seeing and being in the snow!

 

 

Share this on...