Rollú Enrolment

This post is also available in: Gaeilge (Irish)

Meabhrú daoibh gurb é an Chéadaoin beag seo (25/10/23) an dáta deiridh le haghaidh iarratais don scoilbhliain 24/25. Foirmeacha ar fáil ar an suíomh nó ó Áine san oifig.

A gentle reminder that this Wednesday (25/10/23) is the closing date for Junior Infants 24/25 applications. Forms can be downloaded from our website or hard copies can be obtained from Áine i the school office. 

https://gaelscoilsairseal.com/for-parents/enrolment

Share this on...